Krakowska Szkoła Browarnicza

Studiuj u nas

Go to STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

Pierwsze studia piwowarskie w Polsce.

Go to Szkolenia piwowarskie

Szkolenia piwowarskie

woda, słód, chmiel, jakość, wydajność

Go to STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

technologia, fermentacja, stabilizacja piwa, pracy i kontrola jakości w browarze

Go to EJD Food Science

EJD Food Science

International PhD in Malting & Brewing

Dołącz do nas!
Szukamy stażysty.

KRAKOWSKA SZKOŁA BROWARNICZA

Wydział Technologii Żywności, URK

BEER IS OUR TRADE.

Krakowska Szkoła Browarnicza to projekt prowadzony na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie obejmujący organizację edukacji i badań naukowych oraz współpracy z przemysłem w zakresie słodownictwa i browarnictwa. Obejmuje działalność akademicką, badawczą i naukową oraz usługi w sektorze piwowarskim. Współpracujemy z browarami i firmami z branży w wielu projektach, które wspierają rozpowszechnianie i wykorzystanie wiedzy, technologii i surowców w branży piwowarskiej. KSB to najbardziej kompleksowa oferta edukacyjna dla brażny browarniczej.

Aleksander Poreda

Project Manager
W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z licznymi browarami. Jest kierownikiem międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie słodownictwa i browarnictwa… więcej

Marek Zdaniewicz

Przetwarzanie warzelni
dr inż. Marek Zdaniewicz ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie w roku 2009. więcej

Aneta Ciosek

Bakterie kwasu mlekowego
W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. więcej

Olga Szczepanik

Chmiel w piwowarstwie
Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. więcej

Jonas Trummer

Innowacyjne surowce
mgr inż. Jonnas Trummer ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. więcej

Aneta Pater

woda w warzeniu
W roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Aspekty technologiczne słodowania ziarna pszenżyta. więcej

Kasia Fulara

asystent badawczy
w roku 2018 ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie…więcej

KSB Newsletter