Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią:

 • pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
 • pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
 • studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
 • osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy)


Profil kandydata

Kandydat na studia podyplomowe „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”:

 • ma ukończone studia co najmniej I i/lub II stopnia i chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii słodowniczej i browarniczej, lub chce zdobyć nowy zawód, fachową wiedzę, umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości surowców i produktów browarniczych

Dodatkowym atutem będzie spełnienie warunków:

 • zatrudnienie w słodowni, browarze lub firmie obsługującej bezpośrednio przemysł browarniczy (dostarczanie surowców, materiałów pomocniczych, chemii przemysłowej, itp.)
 • odpowiedzialność za realizację procesów produkcyjnych w słodowni, browarze, zakładzie produkcyjnym wytwarzającym substancje pomocnicze dla browarnictwa
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze browarniczym


Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5800 zł (płatne w trzech ratach:

 • 800 zł po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej (do 30.lipca)
 • 2500 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 30.września)
 • 2500 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 28.lutego)

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres Sekretarza Studiów Pani mgr inż. Olga Hrabia (w przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi edukacyjne prosimy o podanie danych do faktury w mailu wraz z potwierdzeniem zapłaty).

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszeniowy!