Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią:

  1. pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
  2. pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
  3. studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
  4. osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy),
  5. inne osoby zainteresowane tematyką browarniczą (np. piwowarzy domowi, itp.).


Profil kandydata

Kandydat na studia podyplomowe „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”:

  1. ma ukończone studia co najmniej I i/lub II stopnia i chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii słodowniczej i browarniczej, lub chce zdobyć nowy zawód, fachową wiedzę, umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości surowców i produktów browarniczych

Dodatkowym atutem będzie spełnienie warunków:

  1. zatrudnienie w słodowni, browarze lub firmie obsługującej bezpośrednio przemysł browarniczy (dostarczanie surowców, materiałów pomocniczych, chemii przemysłowej, itp.) i/lub odpowiedzialność za realizację procesów produkcyjnych w słodowni, browarze, zakładzie produkcyjnym wytwarzającym substancje pomocnicze dla browarnictwa
  2. prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze browarniczym


Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5400 zł (płatne w dwóch ratach po 2700 zł za semestr).

Wpłatę należy dokonać po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na studia.

Opłata za I semestr (2700 zł) powinna być wniesiona do dnia 31 sierpnia 2018 roku na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21,
30-120 Kraków,
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: info@ksb.edu.pl

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.