Print Friendly, PDF & Email
DPiwowar_logo_transparent

Dyplomowany Piwowar
Studia podyplomowe – technologia browarnicza browarnicza z elementami techniki

0
semestry
0
weekendów
0
godzin
(zajęcia w sobotę i niedzielę od 9.00 do ok. 17.00)

Główne moduły studiów to:

 • technologia i urządzenia przemysłu słodowniczego
 • procesy i urządzenia działu warzelni
 • fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa
 • pełne szkolenie sensoryczne (łącznie 20 h oceny organoleptycznej i rozpoznawania wzorców)
 • obliczenia technologiczne i podstawy automatyki w browarnictwie
 • procesy inwestycyjne, organizacja pracy i kontrola jakości w browarze

W ramach 200 godzin student będzie uczestniczył w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Wykłady odbywają się w grupie maksymalnie 30 osobowej, a ćwiczenia laboratoryjne w grupach maksymalnie 15 osobowych.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2022/2023 

 • 1-2 października 2022
 • 26-27 listopada 2022
 • 17-18 grudnia 2022
 • 14-15 stycznia 2023
 • 4-5 lutego 2023

Koncepcja studiów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby browarów regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych oraz domowych. Często są to mikroprzedsiębiorstwa, w których właściciel (lub współwłaściciele) pełni(ą) rolę technologa-piwowara, planisty, inżyniera itd. Osoby te z powodzeniem prowadzą działalność bazując np. na swoim doświadczeniu zawodowym lub na wiedzy zdobytej podczas aktywności w obrębie piwowarstwa domowego.

Z uwagi na brak kierunkowego wykształcenia, kadra ww. browarów wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji, jednak na rynku edukacyjnym dostępne są wyłącznie krótkie (1-2 dniowe kursy) lub studia wyższe (np. technologia żywności). Pierwsze rozwiązanie, z uwagi na ograniczenia czasowe nie daje solidnej bazy w zakresie technologii browarniczej, natomiast druga opcja oznacza studia trwające 3,5-5 lat, z ograniczonym udziałem przedmiotów specjalistycznych z zakresu browarnictwa. Oferty uczelni zagranicznych są trudno dostępne pod względem organizacyjnym i finansowym.

Brak jest więc oferty pośredniej: dającej w stosunkowo krótkim czasie, rzetelną porcję fachowej wiedzy specjalistycznej.  Studia podyplomowe z zakresu browarnictwa wypełniają więc lukę na polskim rynku edukacyjnym i pozwolą wielu osobom podnieść swoje kwalifikacje i poprawić konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i zostać dyplomowanym piwowarem.

DPiwowar_logo_transparent

Program studiów

Podczas studiów podyplomowych z technologii browarniczej słuchacze nabywają praktyczne umiejętności z wykorzystaniem mikro-browaru Uniwersyteckiego znajdującego się na Wydziale Technologii Żywności.

W ramach programu organizowany jest wyjazd terenowy do browaru regionalnego i/lub przemysłowego, w celu poznania praktyczny aspektów funkcjonowania browaru i stosowanych rozwiązań technicznych (zapewniamy oprowadzanie po browarze przez czynnego piwowara, który odpowiada na pytania słuchaczy i pozwala na dogłębne poznanie praktycznych zagadnień przemysłowej produkcji piwa).

W ramach studiów przedstawiane są treści dotyczące:

 • surowców browarniczych i oceny jakości tych surowców,
 • przebiegu procesu słodowania jęczmienia,
 • przebiegu procesów produkcji brzeczki z uwzględnieniem różnych technologii,
 • przebiegu procesów fermentacji i dojrzewania piwa,
 • mikrobiologii browarniczej (drożdże szlachetne i dzikie, bakterie kwasu mlekowego, propagacja, zakażenia w browarnictwie)
 • analiz laboratoryjnych używanych do oceny jakości surowców, do kontroli przebiegu procesów oraz sprawdzania jakości produktów (z uwzględnieniem prostych technik możliwych do stosowania w małych browarach, oraz technik nowoczesnych wykorzystywanych w  zaawansowanych laboratoriach dużych browarów),
 • zagadnień związanych z projektowaniem browarów i uruchamianiem działalności browarniczej (niezbędna dokumentacja, procedury urzędowe, legalizacja zbiorników, rozliczanie akcyzy, itp.).

Grupa docelowa

Idealny studia dla:

 • Pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
 • Pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
 • Studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
 • Osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy)

Profil kandydata

Kandydat na studia podyplomowe „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki” ma ukończone studia co najmniej I i/lub II stopnia i chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii słodowniczej i browarniczej, lub chce zdobyć nowy zawód, fachową wiedzę, umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości surowców i produktów browarniczych. 

Dodatkowym atutem będzie spełnienie warunków:

 • zatrudnienie w słodowni, browarze lub firmie obsługującej bezpośrednio przemysł browarniczy (dostarczanie surowców, materiałów pomocniczych, chemii przemysłowej, itp.)
 • odpowiedzialność za realizację procesów produkcyjnych w słodowni, browarze, zakładzie produkcyjnym wytwarzającym substancje pomocnicze dla browarnictwa
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze browarniczym

Koszt i płatność

Dyplomowany Piwowar

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi:

5900zł netto
 • Płatne w dwóch ratach:
 • 2900 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 30.września)
 • 3000 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 28.lutego)
Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres Sekretarza Studiów Pani mgr inż. Olga Hrabia (w przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi edukacyjne prosimy o podanie danych do faktury w mailu wraz z potwierdzeniem zapłaty).

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.

Interesują Cię studia podyplomowe Dyplomowany Piwowar? Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o rekrutacji!

Subscribe

* indicates required
Sytuacja zawodowa / zainteresowania