Print Friendly, PDF & Email
DPiwowar_logo_transparent

Dyplomowany Piwowar
Studia podyplomowe – technologia browarnicza z elementami techniki

0
semestry
0
weekendów
0
godzin
(zajęcia w sobotę i niedzielę od 9.00 do ok. 17.00)

Główne moduły studiów to:

 • technologia i urządzenia przemysłu słodowniczego
 • procesy i urządzenia działu warzelni
 • fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa
 • pełne szkolenie sensoryczne (łącznie 20 h oceny organoleptycznej i rozpoznawania wzorców)
 • obliczenia technologiczne i podstawy automatyki w browarnictwie
 • procesy inwestycyjne, organizacja pracy i kontrola jakości w browarze

W ramach 200 godzin student będzie uczestniczył w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Wykłady odbywają się w grupie maksymalnie 30 osobowej, a ćwiczenia laboratoryjne w grupach maksymalnie 16 osobowych.

Terminy zjazdów na semestr zimowy 2024/2025 podamy wkrótce. 

 • październik 2024
 • listopada 2024
 • grudzień 2024
 • styczeń 2025
 • luty 2025

Koncepcja studiów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby browarów regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych oraz domowych. Często są to mikroprzedsiębiorstwa, w których właściciel (lub współwłaściciele) pełni(ą) rolę technologa-piwowara, planisty, inżyniera itd. Osoby te z powodzeniem prowadzą działalność bazując np. na swoim doświadczeniu zawodowym lub na wiedzy zdobytej podczas aktywności w obrębie piwowarstwa domowego.

Z uwagi na brak kierunkowego wykształcenia, kadra ww. browarów wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji, jednak na rynku edukacyjnym dostępne są wyłącznie krótkie (1-2 dniowe kursy) lub studia wyższe (np. technologia żywności). Pierwsze rozwiązanie, z uwagi na ograniczenia czasowe nie daje solidnej bazy w zakresie technologii browarniczej, natomiast druga opcja oznacza studia trwające 3,5-5 lat, z ograniczonym udziałem przedmiotów specjalistycznych z zakresu browarnictwa. Oferty uczelni zagranicznych są trudno dostępne pod względem organizacyjnym i finansowym.

Brak jest więc oferty pośredniej: dającej w stosunkowo krótkim czasie, rzetelną porcję fachowej wiedzy specjalistycznej.  Studia podyplomowe z zakresu browarnictwa wypełniają więc lukę na polskim rynku edukacyjnym i pozwolą wielu osobom podnieść swoje kwalifikacje i poprawić konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i zostać dyplomowanym piwowarem.

DPiwowar_logo_transparent

Program studiów

Podczas studiów podyplomowych z technologii browarniczej słuchacze nabywają praktyczne umiejętności z wykorzystaniem mikro-browaru Uniwersyteckiego znajdującego się na Wydziale Technologii Żywności.

W ramach programu organizowany jest wyjazd terenowy do browaru regionalnego i/lub przemysłowego, w celu poznania praktyczny aspektów funkcjonowania browaru i stosowanych rozwiązań technicznych (zapewniamy oprowadzanie po browarze przez czynnego piwowara, który odpowiada na pytania słuchaczy i pozwala na dogłębne poznanie praktycznych zagadnień przemysłowej produkcji piwa).

W ramach studiów przedstawiane są treści dotyczące:

 • surowców browarniczych i oceny jakości tych surowców,
 • przebiegu procesu słodowania jęczmienia,
 • przebiegu procesów produkcji brzeczki z uwzględnieniem różnych technologii,
 • przebiegu procesów fermentacji i dojrzewania piwa,
 • mikrobiologii browarniczej (drożdże szlachetne i dzikie, bakterie kwasu mlekowego, propagacja, zakażenia w browarnictwie)
 • analiz laboratoryjnych używanych do oceny jakości surowców, do kontroli przebiegu procesów oraz sprawdzania jakości produktów (z uwzględnieniem prostych technik możliwych do stosowania w małych browarach, oraz technik nowoczesnych wykorzystywanych w  zaawansowanych laboratoriach dużych browarów),
 • zagadnień związanych z projektowaniem browarów i uruchamianiem działalności browarniczej (niezbędna dokumentacja, procedury urzędowe, legalizacja zbiorników, rozliczanie akcyzy, itp.).

Grupa docelowa

Idealny studia dla:

 • Pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
 • Pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
 • Studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
 • Osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy)

Profil kandydata

Kandydat na studia podyplomowe „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki” ma ukończone studia co najmniej I i/lub II stopnia (niezależnie od profilu i kierunku, lic., inż., mgr) i chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii słodowniczej i browarniczej, lub chce zdobyć nowy zawód, fachową wiedzę, umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości surowców i produktów browarniczych. 

Studia skierowane są między innymi do piwowarów domowych, piwowarów zawodowych, właścicieli browarów i/lub firm współpracujących z browarami, dostawców surowców i materiałów pomocniczych. Nie musisz mieć ukończonych studiów rolniczych czy technicznych, wśród naszych absolwentów są dziesiątki osób z wykształceniem humanistycznym. Program i sposób przekazywania wiedzy jest odpowiedni dla wszystkich słuchaczy, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia.

Koszt i płatność

Dyplomowany Piwowar

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi:

6450
 • Płatne w dwóch ratach:
 • 3225 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 31.sierpnia)
 • 3225 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 31 stycznia)
Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – Dyplomowany piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: k.fulara@urk.edu.pl (w przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi edukacyjne prosimy o podanie danych do faktury w mailu wraz z potwierdzeniem zapłaty).

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.

Interesują Cię studia podyplomowe Dyplomowany Piwowar? Zostaw swój e-mail a poinformujemy Cię o rekrutacji!

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:470px;} /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Subscribe

* indicates required
Sytuacja zawodowa / zainteresowania
//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='IMIE';ftypes[1]='text';fnames[2]='NAZWISKO';ftypes[2]='text';fnames[3]='PHONE';ftypes[3]='phone';fnames[4]='PLEC';ftypes[4]='radio';fnames[5]='MMERGE5';ftypes[5]='radio';fnames[6]='MMERGE6';ftypes[6]='radio';}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);