Print Friendly, PDF & Email

Innowacyjna Propagacja Drożdży

W latach 2022-2023 zrealizowaliśmy projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania biomasy drożdżowej, poprzez stosowanie odpadów z przemysłu spożywczego jako suplement do brzeczki słodowej używanej do prowadzenia procesu namnażania drożdży i fermentacji”

Rezultatem projektu było opracowanie innowacyjnej techniki namnażania drożdży, dzięki wzbogaceniu brzeczki w składniki poprawiające jakość biomasy. Dzięki temu przyspieszyliśmy proces propagacji a drożdże dostarczane do browaru realizują fermentację w sposób dynamiczny i powtarzalny.

Projekt nr RPMP.01.02.03-12-0061/21 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 244 259,55 zł,
całkowita wartość dofinansowania 168 797,25 zł.