31/05/2018

Polityka Prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych),niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Nauka-Przemysł, ul. Rostafińskiego 7A, 30-072 Kraków.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@ksb.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi, do której Pan/Pani się zgłasza przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz w celu informowania o usługach o podobnych charakterze, które będą pojawiały się w naszej ofercie.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, jeśli usługa jest dostarczana przez ten podmiot. 
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji Projektu, a następnie do czasu określonego w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w celach archiwalnych;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jeśli wynika to z przepisów prawa lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Przesłanie formularza zgłoszenia lub zamówienia w sklepie internetowym oznacza potwierdzenie, że zapoznał(a) się Pani/Pan i akceptuje powyższe zasady.