01/05/2018

Browarnictwo i Słodownictwo

Print Friendly, PDF & Email

Rodzaj studiów: inżynierskie – I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczne
Liczba godzin: 2400
Liczba godzin praktyk zawodowych: 480 (3 miesiące)

Program kształcenia

Rejestracja

 1. w celu rejestracji odwiedź stronę https://rekrutacja.urk.edu.pl/ kiedy ruszy rekrutacja na studia I stopnia – postępuj zgodnie z aktualnymi wytycznymi

Profil absolwenta

 • absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej
 • jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze
 • zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą
 • zna zagadnienia formalno-prawne w tym segmencie działalności gospodarczej
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
 • zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów

Dlaczego browarnictwo na URK?

 • ponad połowa kadry prowadzącej zajęcia kierunkowe to przedstawiciele przemysłu lub osoby wykazujące się stażem przemysłowym
 • współpracujemy aktywnie z przemysłem piwowarskim aby rzetelnie przygotować absolwentów do pracy zawodowej
 • mamy swój mikroBrowar Uniwersytecki, na którym studenci praktykują swoje umiejętności
 • prace dyplomowe realizowane są na potrzeby browarów
 • nauka odbywa się w małych grupach (30 osób na wykładach, 15 osób ćwiczeniach)
 • oferujemy staże i praktyki zagraniczne, oraz możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
 • możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

1. bez postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści eliminacji centralnych następujących olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, a także laureaci (do 5 miejsca) eliminacji centralnych olimpiad: wiedzy o żywności, wiedzy o żywieniu i żywności (poprzednia nazwa „Olimpiada wiedzy o żywieniu”), wiedzy i umiejętności rolniczych, w bloku Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,

2. lista przedmiotów branych pod uwagę obejmuje dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego matury, jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia.