03/01/2021

Nasze publikacje

Print Friendly, PDF & Email
 1. Hrabia O., Ditrych M., Ciosek A., Fulara K.,  Andersen M.L., Poreda A., Effect of dry hopping on the oxidative stability of beer, Food Chemistry, Vol .394, 2022,

 2. Yding E.D., Pagenstecher M., Trummer J., Poreda A., et al. Effect of malting regimes on the malt quality of tritordeum for beer brewing. European Food Research Technology, 2022,

 3. Trummer J., Watson H.;, De Clippeleer J., Poreda A., Brewing with 10% and 20% Malted Lentils—Trials on Laboratory and Pilot Scales. Applied Sciences, 11, 9817, 2021,

 4. Sterczyńska M., Stachnik M., Poreda A., Pużyńska K., Piepiórka-Stepuk J., Fiutak G., Jakubowski M., Ionic composition of beer worts produced with selected unmalted grains, LWT, Vol. 137, 2021,

 5. Sterczyńska M., Stachnik M., Poreda A. [i in.], The improvement of flow conditions in a whirlpool with a modified bottom. An experimental study based on particle image velocimetry (PIV), Journal of Food Engineering, vol. 289, nr 110164, ss. 1-10, 2021,

 6. Ciosek A., Fulara K., Hrabia O., Satora P., Poreda A. Chemical Composition of Sour Beer Resulting from Supplementation the Fermentation Medium with Magnesium and Zinc Ions. Biomolecules, 10, 1599, 2020,

 7. Ciosek A., Rusiecka I., Poreda A., Sour beer production: impact of pitching sequence of yeast and lactic acid bacteria. Journal of the Institute of Brewing, vol. 126, nr 1, ss. 53-58, 2020,

 8. Fulara K., Pater A., Ciosek A., Szczepanik O., Zdaniewicz M., Poreda A., Mash hopping (chmielenie zacieru) – parametry procesu chmielenia a jakość brzeczki. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, vol. 1, nr 5-6, ss. 28-30, 2019,

 9. Szczepanik O., Ciosek A., Fulara K., Poreda A., 2019. Starzenie piwa – reakcje utleniania. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, vol. 12, 2019,

 10. Trummer J., Poreda A., Berski W., The effect of malting on green lentils and their suitability for wort production. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. Fermentation, Fruits and Vegetable Industry, vol. 10, 14-18, 2019,

 11. Ciaćma J., Ciosek A., Poreda A., Zastosowanie piołunu jako substytutu chmielu przy produkcji piwa. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, vol. 1, 41-43, 2019,

 12. Ciosek A., Naggy V., Szczepanik O., Fulara K., Poreda A., Wpływ nachmielenia brzeczki na bakterie kwasu mlekowego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, vol. 12, 2019,

 13. Piechowicz W., Ciosek A., Satora P., Poreda A., Piwa kwaśne jako potencjalne źródło amin biogennych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 12, ss. 16-18, 2018,

 14. Ciosek A., Poreda A., Szczepanik O., Propagacja bakterii kwasu mlekowego na potrzeby browarnictwa – dobór parametrów procesu. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, vol. 1, nr 9, ss. 4-6, 2017,

 15. Duliński R., Stodolak B., Byczyński Ł., Poreda A., Starzyńska-Janiszewska A., Żyła K., Solid-State Fermentation Reduces Phytic Acid Level, Improves the Profile of Myo-Inositol Phosphates and Enhances the Availability of Selected Minerals in Flaxseed Oil Cake. Food Technology and Biotechnology. 55(3), 413-419, 2017,

 16. Zdaniewicz M., Poreda A., Zdaniewicz M., Wpływ jakości wody technologicznej na wybrane parametry brzeczki słodowej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 5, ss. 5-8, 2017,

 17. Jakubowski M., Antonowicz A., Janowicz M., Sterczyńska M., Piepiórka-Stepuk J., Poreda A., An assessment of the potential of shadow sizing analysis and Particle Image Velocimetry (PIV) to characterize hot trub morphology, Journal of Food Engineering 173, 2016,

 18. Zdaniewicz M., Poreda A., Tuszyński T., Rotary Jet Head – device for speeding up the fermentation process in brewing. Journal of the Institute of Brewing, 2016,

 19. Jakubowski M., Wyczałkowski W., Poreda A., Flow in a symmetrically filled whirlpool: CFD modelling and experimental study based on Particle Image Velocimetry (PIV), Journal of Food Engineering,145, 64-72, 2015,

 20. Poreda A., Bijak M., Zdaniewicz M., Jakubowski M., Makarewicz M., Effect of wheat malt on the concentration of metal ions in wort and brewhouse by-products, Journal of the Institute of Brewing, 121(2), 224-230, 2015,

 21. Poreda A., Van Ackere Y., Zdaniewicz M.,  Stężenie jonów cynku i magnezu w brzeczce słodowej o różnej zawartości ekstraktu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 3, 22-24, 2015,

 22. Poreda A., Walczak A., Jony magnezu obecne w wodzie technologicznej a stężenie jonów magnezu i cynku w brzeczce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 6, 22-24, 2015,

 23. Poreda A., Zdaniewicz M., Sterczyńska M., Jakubowski M., Puchalski C., Effects of wort clarifying by using carrageenan on diatomaceous earth dosage for beer filtration, Czech Journal of Food Sciences, 33(4), 2015,

 24. Walczak A., Poreda A., Bakterie kwasu mlekowego – „nowa” mikroflora do fermentacji brzeczki piwnej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 10, 14-17, 2015,

 25. Poreda A., Czarnik A., Zdaniewicz M., Jakubowski M., Antkiewicz P., Corn grist adjunct – application and influence on the brewing process and beer quality, Journal of the Institute of Brewing, 120, 77–81, 2014,

 26. Jakubowski M., Sterczyńska M., Matysko R., Poreda A., Simulation and experimental research of the flow inside a whirlpool separator, Journal of Food Engineering, 133, 9-15, 2014,

 27. Makarewicz M., Poreda A., Drożdż I., Nalepa A., Zdaniewicz M. Stabilność mikrobiologiczna piw niefitrowanych i niepasteryzowanych. „Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-930745-3-2, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2014, 290-313.

 28. Poreda A., Stefaniuk K., Hoc J., Zdaniewicz M., 2014. Poprawa efektywności suplementacji brzeczki jonami cynku, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2, 4-8.

 29. Poreda A., Sterczyńska M., Jakubowski M., Zdaniewicz M., 2014. Klarowanie brzeczki piwnej przy użyciu karagenu – aspekty technologiczne i jakościowe. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 576, 89-98.

 30. Cioch M., Poreda A., Zdaniewicz M. Wpływ drożdży na stabilność smakowo-zapachową piwa. „Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-930745-3-2, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2014, 52-67.

 31. Sterczyńska M., Jakubowski M., Diakun J., Poreda A., 2014. Separacja osadu zastępczego w kadzi wirowej wyposażonej w półkę osadową, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 80-85.

 32. Jakubowski M., Sterczyńska M., Poreda A., 2013. Etapy formowania się stożka osadu w zbiorniku testowym kadzi wirowej whirlpool, Inżynieria Rolnicza, 1(141), 83-92.

 33. Poreda A., Tuszyński T., Zdaniewicz M., Sroka P., Jakubowski M., 2013. Support materials for yeast immobilization affect the concentration of metal ions in the fermentation medium, Journal of the Institute of Brewing, 119, 164-171.

 34. Sterczyńska M., Jakubowski M., Wiśniewski A., Poreda A., 2013. Influence of a whirlpool tilt angles for the placement of a substitute sediment cone. Agricultural Engineering, 4(148), 151-157.

 35. Sterczyńska M., Jakubowski M., Poreda A., 2013. Wpływ kształtu otworu wlotowego kadzi wirowej na formowanie się stożka osadu zastępczego. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3(10), 103-113.

 36. Kordialik-Bogacka E., Poreda A., Hoc J., 2012. Aktualne trendy w uprawie chmielu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1, 24-25

 37. Poreda A., Kordialik-Bogacka E., 2012. Innowacyjne metody rozwiązywania tradycyjnych problemów w browarnictwie, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11-12, 52-53.

 38. Kordialik-Bogacka E., Poreda A., Zdaniewicz M., 2011. Trendy w rozwoju technologii browarniczej – surowce, mikrobiologia, proces i jakość piwa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 6, 26-27.

 39. Makarewicz M., Poreda A., Drożdż I., Zdaniewicz M., 2011. Stabilność mikrobiologiczna wybranych piw niefiltrowanych i niepasteryzowanych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, 23-28.

 40. Duliński R., Antkiewicz P., Poreda A., Zdaniewicz M. Wybrane aspekty zastosowania chromatografii jonowej w browarnictwie.  „Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie” (red. Antkiewicz P., Poreda A.), ISBN 978-83-930745-0-1, wyd. OSWI Nauka-Przemysł, Kraków, 2010, 93-107.

 41. Poreda A., Antkiewicz P., Tuszyński T., Makarewicz M., 2009. Accumulation and Release of Metal Ions by Brewer’s Yeast During Successive Fermentations, Journal of the Institute of Brewing, 115, 78-83.

 42. Antkiewicz P., Poreda A., Liszka M., Smaza M. Karagen – jako materiał pomocniczy poprawiający klarowność brzeczki nastawnej. w: „Materiały pomocnicze w technologii browarniczej. (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 978-83-60958-11-7, wyd. Akapit, Kraków, 2008, 278-289.

 43. Poreda A., Tuszyński T., 2007. Influence of magnesium and zinc ions on trehalose synthesis and fermentation activity in brewing yeast Saccharomyces carlsbergensis, Ecological Chemistry and Engineering, 14(2), 197-207.

 44. Poreda A., Antkiewicz P., Makarewicz M. Jony metali, ich rola i regulacja wewnątrzkomórkowego stężenia w drożdżach piwowarskich. „Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej (red. Błażewicz J.), ISBN 83-923549-0-7, wyd. Elma, Wrocław, 2007, 74-94.

 45. Pach J., Antkiewicz P., Poreda A. Aspekty zdrowotne substancji niepożądanych w piwie oraz ryzyko ich występowania. „Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 83-89541-38-6, wyd. Akapit, Kraków, 2005, 52-67.

 46. Dobrowolski R., Poreda A., Antkiewicz P. Wykorzystanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej do szybkiego oznaczania mikroskładników w surowcach browarniczych i brzeczce. „Nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania w browarnictwie” (red. Poreda A., Antkiewicz P.), ISBN 83-89541-38-6, wyd. Akapit, Kraków, 2005, 135-1

;