09/06/2018

Zespół KSB

Print Friendly, PDF & Email

Lider zespołu, technologia browarnicza

dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku (kierunek technologia żywności). W roku 2006 obronił pracę doktorską w temacie „Oddziaływanie wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. 

Od roku 2001 zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi technologii browarniczej oraz prowadzeniem kursów i szkoleń piwowarskich dla studentów i przedstawicieli branży browarniczej. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z licznymi browarami. W roku 2016 był inicjatorem uruchomienia i koordynatorem międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie słodownictwa i browarnictwa, realizowanych w ramach projektu European Joint Doctorate in Food Science (finansowanego ze środków programu Horyzont 2020). Dzięki staraniom prof. Poredy w roku 2016 uruchomiono w Krakowie studia podyplomowe „Dyplomowany Piwowar”, a w roku 2017 studia inżynierskie na kierunku browarnictwo i słodownictwo. W konsekwencji, przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstała Krakowska Szkoła Browarnicza – jedyna jednostka edukacyjna w Polsce oferująca tak szeroki wachlarz usług edukacyjnych i badawczych dla browarnictwa.


Procesy fermentacji, bakterie kwasu mlekowego

dr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”.
Pierwszy kontakt z przemysłem browarniczym miała w 2014 roku, odbywając praktyki zawodowe w Browarze Okocim w Brzesku, a następnie w Browarze Tenczynek. W 2015 roku rozpoczęła studia doktoranckie – w ramach pracy doktorskiej prowadziła badania na temat „Mikrobiologiczne i technologiczne aspekty produkcji piw kwaśnych”. W roku 2021 uzyskała stopień doktora, po opublikowaniu cyklu publikacji naukowych i obronie pracy doktorskiej w dniu 21.12.2021. 

Od wielu lat bierze aktywny udział w projektach badawczych, badaniach zamawianych oraz pełniła funkcję sekretarza studiów podyplomowych „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”, na których obecnie prowadzi ćwiczenia z zakresu procesów fermentacji. Od 2019 roku jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii prowadząc ćwiczenia laboratoryjne z technologii browarniczej na różnych kierunkach studiów.


Procesy warzelni, chmiel w piwowarstwie

mgr inż. Olga Hrabia absolwentka studiów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizowanych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”
Z piwem związana od 2015 roku, odbyła wówczas praktyki studenckie w browarze Pracownia Piwa. W latach 2015 – 2017 realizowała staż naukowy w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii UR. Zespół KSB współtworzy od początku jego istnienia, pomagając przy organizacji konferencji Szkoła Technologii Fermentacji, czy w organizacji i przebiegu studiów podyplomowych Dyplomowany Piwowar. Pełni funkcję piwowara w Browarze Uniwersyteckim URK. Od października 2017 r jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. W roku 2018 odbyła miesięczny staż w dużym zakładzie przetwórczym chmielu SCF Natural pod Lublinem. W ramach badań do pracy doktorskiej zgłębia temat wpływu chmielenia na zimno na stabilność oksydacyjną piwa. Pierwszy etap badań realizowała w Danii, na Uniwersytecie Kopenhaskim. Prywatnie jest miłośniczką kotów, kawy i dobrej muzyki.


Innowacje surowcowe, propagacja, sensoryka

mgr inż. Katarzyna Fularaw roku 2018 ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Ocena stłuszczenia wątroby u rocznych myszy ApoE/LDLr-/- poddanych restrykcjom kalorycznym”. W 2016 roku odbyła praktyki studenckie w firmie Olimp Labs w laboratorium mikrobiologicznym oraz chemicznym. W trakcie studiów uczestniczyła w 6-miesięcznej międzynarodowej wymianie studentów w Hiszpanii. W maju 2018 roku wzięła udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji „XIX Szkoła Technologii Fermentacji”, co zapoczątkowało jej przygodę z browarnictwem.
Po odbyciu rocznego stażu naukowego w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii UR, zdecydowała się podjąć dalszą naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na pierwszym roku doktoratu odbyła dwumiesięczny staż naukowy na uczelni KU Leuven w Gent (Belgia). Obecnie jest na drugim roku doktoratu, realizuje badania związane z tematyką wykorzystania innowacyjnego surowca – soczewicy zielonej, do produkcji piw bezglutenowych.

 


Piwowar

mgr inż. Jonnas Trummer ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. Podczas studiów brał udział w wymianach międzynarodowych, w tym w Budapeszcie na Węgrzech oraz w Cork w Irlandii, gdzie napisał pracę magisterską na temat wpływu bakterii kwasu mlekowego na jakość słodu. Jest certyfikowanym sędzią piwnym. Po ukończeniu studiów w 2014 r. rozpoczął pracę w średniej wielkości niemieckim browarze, na stanowisku kontrolera jakości. W 2017 roku przeniósł się do Krakowa, jest jednym z doktorantów UR w Krakowie w ramach projektu European Joint Doctorate in Brewing Science. Obecnie pracuje jako główny piwowar w Browarze Górniczo-Hutniczym w Krakowie.

 


mgr inż. Jakub Ciaćma ukończył w 2016 roku studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia, a w 2018 magisterskie na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie. Pracę magisterską realizował w temacie „Możliwość zastosowania piołunu jako substytutu części chmielu w piwie”. Ma doświadczenie technologiczne po praktykach w Browarze Zamkowym w Cieszynie, pracy w browarze w Żywcu oraz prawie dwóch latach w krakowskim multitapie House of Beer, gdzie poznał dobrze rynek piw rzemieślniczych.

 

 Marketing

mgr inż. Juan M Sarabia Gutiérrez łączy w sobie dwie natury: humanisty i inżyniera. Uzyskał tytuł magistra w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a Jego doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej i systemów podparte jest dyplomem uzyskanym na Monterrey Institute of Technology and Higher Education w Meksyku, skąd Juan pochodzi. Umiejętności z zakresu zarządzania projektami w wieku dziedzinach, np. kultura czy logistyka, pozwalają Juanowi na umiejętne prowadzenie spraw marketingowych projektów edukacyjnych, badawczo-rozwojowych czy kulturalnych.

W Krakowskiej Szkole Browarniczej Juan jest specjalistą ds. komunikacji i marketingu, promuje nasze aktywności w kraju oraz na rynku europejskim. Kraków traktuje jako swoje rodzinne miasto – od wielu lat pracuje również dla Poland In Your Pocket (miejskie przewodniki). Prywatnie wykazuje słabość do mocnej kawy, pikantnego jedzenia, piwa i sera.

 


Absolwenci programu stażowego w KSB

Jose Pablo Barahona, Costa Rica (2019/2020)

I came to Kraków, Poland to perform compulsory internship and master thesis periods as part of my Erasmus Mundus+ Master programme of Food Science, Technology and Business (BiFTec).

This without a doubt, has been one of the most fruitful experiences of this programme, as it allowed me to experience first hand, real brewhouse environments through a practical approach covering actual day-to-day work at a brewery as well as more analytical-oriented practices and tests covering raw material, intermediate products and finished goods. All of the previous, while being complemented academically through the advice and guidance of the KSB staff. These kind of highly immersive practical experiences and thorough theoretical knowledge reviews are setting the foundations that are needed by the prospective professional in the brewing field nowadays, regardless of the size and scope of the brewery and/or malting company. My master thesis topic revolved around the „Evaluation of mashing profile on the quality of wort produced with green lentil malt as brewing adjunct”.

I am deeply thankful to my supervisor prof. Aleksander Poreda, as he managed to set up my tasks and activities in a way that I would be immersed in different topics. He led me through a rotation of activities that allowed me to have a well rounded experience, and at the end of the internship I was able to look back and see how I transitioned from area to area, enabling me to have a clear picture and connect the dots on how fundamental concepts, analysis and practices are carried out in brewing sciences. I was lucky enough not only to be taught by profesor Poreda, but by a diverse team of PhDs and PhD candidates, each with a different specialization within the brewing field. They had the patience and time to explain to me different concepts, guide me through practical work at the lab or the brewery and share with me their insights and developments in each of their own researches.


Dr inż. Marcus Pagenstecher, 

Niemcy (2018/2019)


 

 

 
Vivien Nagy, Węgry (2017/2018)

„Did not expect to get an international family.”

I can not be enough grateful for this amazing opportunity for KSB and for my Hungarian Supervisor Dr. Gerda Diosi who suggested me to apply. During my Bachelor studies (Food Engineering) I was enough lucky to spend a 4 months ERASMUS internship at Krakow School of Brewing. Learned the brewing technology via practical work in the experimental brewery. Furthermore, I had the chance to learn how to propagate yeast and lactic acid bacteria for the use by commercial breweries.

Since then, I completed my Master’s studies as a Food Safety and Quality Engineer and decided to continue my studies at the University of Debrecen’s Doctoral School of Nutrition and Food Sciences with the topic: The possibilities of utilizing brewers’ spent grains in the food industry. After my internship, I was convinced that I would like to continue learning and doing researches on the topic of Beer Production. KSB is not just an international team but a family as well. I am pretty sure it was one of the best decisions of mine to apply for the internship not just considering the research part. Thanks to my Supervisors Aneta Ciosek and Olga Hrabia I learned useful skills in research methods but they gave me much more. They showed me the good side of the meaning PhD. They are one of the reasons I decided to continue with a PhD for which I will be forever grateful.

 


Simone Campo Dall’Orto, Włochy (2018/2019)

„During my time in Kraków, working in the KSB Team, I was mainly focusing on my master thesis side by side with Jonas Trummer. I was responsible for the functioning of the Atomic Absorption Spectrophotometer and carried out tasks related to wort and beer analysis.”

Simone ukończył studia inżynierskie w dziedzinie Nauk o Żywności i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Udine (Włochy). Po semestrze studiowania we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ wrócił do Włoch, gdzie dołączył do stowarzyszenia Erasmus Student Network, by wspierać studentów zagranicznych studiujących w Udine. Rok później dostał możliwość odbycia stażu i realizacji pracy magisterskiej w temacie technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zakochał się w Polsce, jej tradycjach i jedzeniu.