SZKOLENIE: Surowce browarnicze – analiza jakości

Szkolenie nr 1 z serii naszych Szkoleń Piwowarskich. Obejmuje zagadnienia związane z jakością surowców używanych do produkcji piwa: woda, jęczmień/słód oraz chmiel.

Woda

Podczas wykładów uczestnicy dowiedzą się jak skład chemiczny wody wpływa na przebieg procesów warzelni, wydajność zacierania oraz szeroko pojętą jakość piwa, a w trakcie ćwiczeń wykonają eksperymenty w celu przekonania się jak zmienia się m.in. jakość brzeczki, przebieg filtracji i ekstraktywność słodu w zależności od jakości wody.

Jęczmień/Słód

Przedstawione zostaną szczegóły budowy i składu chemicznego ziarna. Słuchacze dowiedzą się jaką rolę odgrywają poszczególne związki chemiczne na przebieg procesów technologicznych i jakość piwa, oraz jak dobrać parametry technologiczne i techniki prowadzenia procesów, w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych zostaną przedstawione podstawowe metody stosowane do oceny jakości ziarna jęczmienia i słodu przeznaczonych na cele browarnicze.

Chmiel

Wykłady to solidna porcja wiedzy dotyczącej składu chemicznego szyszki chmielowej, produktów chmielarskich stosowanych w browarnictwie oraz konsekwencji wykorzystania chmielu w danej formie. Podczas ćwiczeń uczestnicy oznaczą goryczkę brzeczki i piwa, ocenią wydajność chmielenia.

TERMINY

Zapisz się już dziś!

Cena: 1500 zł netto

Czas trwania:

3 dni, w tym: 9 godz. wykładów i 15 godz. laboratorium

Pobierz program szkolenia

Po zakończeniu każdy uczestnik uzyskuje certyfikat udziału w szkoleniu.

KSB | Studia Piwowarskie | Studia podyplomowe

woda, słód, chmiel, jakość, wydajność