Szkolenia Piwowarskie – #2 “Procesy warzelni”

🇵🇱PL

W dniach 19-20 grudnia 2018 odbyło się drugie z cyklu szkoleń piwowarskich I-stopnia “Procesy warzelni – technologie, parametry wydajność”.

Rozdanie certyfikatów

Wśród uczestników byli zarówno zawodowi piwowarzy jak i inne osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy na temat piwowarstwa. W trakcie dwóch intensywnych dni omówione były procesy warzelni, parametry technologiczne, wpływ różnych czynników na jakość sensoryczną piwa, wydajność procesów czy różne techniki realizacji poszczególnych etapów produkcji brzeczki. W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy mieli okazję wykonać kilka eksperymentów, w których weryfikowali wiedzę zdobytą na wykładach.

Rok 2018 był początkiem realizacji szkoleń ogólnodostępnych. Cieszymy się z zainteresowania naszą nową ofertą edukacyjną oraz z pozytywnych informacji zwrotnych od naszych absolwentów. W roku 2019 oprócz szkolenia “Analiza jakości surowców browarniczych” i “Procesy warzelni” do naszej oferty wprowadzimy też szkolenie “Praktyczne aspekty mikrobiologii browarniczej”. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszą ofertą zapraszamy do zapisania się do newslettera Krakowskiej Szkoły Browarniczej.

🇬🇧ENG

On December 19th-20th, 2018, the second of the series of first-degree brewing trainings took place – “Brewhouse processes – technologies, performance, parameters”. Among the participants there were both professional brewers and other people interested in expanding their knowledge about brewing. During the two intensive days, the brewhouse processes, technological parameters, the influence of various factors on the sensory quality of beer, the efficiency of processes or various techniques for the implementation of individual stages of wort production were discussed. During the laboratory classes, the participants had the opportunity to perform some experiments in which they verified the knowledge gained during the lectures.