Dyplomowany Piwowar – zapisy

Zapraszamy do zapisania się na V edycję studiów podyplomowych “Dyplomowany piwowar”

Studia trwają od października – do czerwca

Obejmują: 2 semestry, 10 weekendów, 200 godzin.

Wykłady, laboratorium, warzenie, wyjazdy terenowe.

słód, brzeczka, fermentacja, receptury, automatyka, inwestycje, prawo
ZASADY REKRUTACJI studiów podyplomowych „Dyplomowany Piwowar”
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w studiach podyplomowych można dokonać wypełniając zgłoszenie na stronie
 2. formularz zgłoszeniowy

 3. Formularz jest dostępny przez cały rok. Zgłoszenia otrzymane po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki będą rozpatrywane w rekrutacji na kolejny rok.
 4. Informacje zwrotne osobom, które wyraziły chęć udziału w studiach przesyłać będziemy począwszy od 1. lipa br.
 5. Limit miejsc wynosi 30 osób.
 6. Nabór dokonywany jest na podstawie oceny merytorycznej wniosków, studia skierowane są w pierwszej kolejności do:
  • osób pracujących lub samo zatrudnionych w sektorze browarniczym (także zaangażowanych w dostarczanie produktów lub usług dla browarnictwa)
  • inwestorów i właścicieli browarów i słodowni
  • osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia związanego z technologią browarniczą i/lub technologią żywności
 7. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza w części dotyczącej uzasadnienia chęci podjęcia studiów; odpowiednia motywacja i plany rozwoju zawodowego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w procesie rekrutacji.
Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują jej warunki.