09/10/2018

Nasi Wykładowcy

Print Friendly, PDF & Email
Aleksander Poreda jest absolwentem technologii żywności (mgr inż., rok 2000), stopień doktora uzyskał w roku 2006 na podstawie pracy na temat “Oddziaływanie wybranych jonów metali na przebieg fermentacji brzeczki piwnej”. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu technologii browarniczej. Jest liderem zespołu Krakowskiej Szkoły Browarniczej, inicjatorem wielu inicjatyw edukacyjnych takich jak studia podyplomowe z zakresu browarnictwa (2016), międzynarodowych studiów doktoranckich (2016) oraz studiów inżynierskich z browarnictwa (2017) – wszystkie projekty realizowane są w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Aleksander Poreda

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: technologia browarnicza
W roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. W swoich badaniach do pracy doktorskiej zajmuje się szeroko pojętym procesem chmielenia na zimno (tzw. Dry hopping) przy użyciu polskich odmian chmielu.

Olga Szczepanik

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Specjalizacja: procesy warzelni, chmiel
W roku 2015 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej a skład jonowy brzeczki”. Od października 2015 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie – prowadzi badania ukierunkowane na opracowaniu technologii produkcji piw kwaśnych.

Aneta Ciosek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Specjalizacja: Mikrobiologia, bakterie kwasu mlekowego
W roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii UR w Krakowie. W latach 2017-2019 odbyła staż naukowy realizując wiele projektów badawczych i zdobywając doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu browarnictwa. Od roku 2019 uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw bezglutenowych z wykorzystaniem soczewicy zielonej.

Katarzyna Fulara

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Specjalizacja: sensoryka, propagacja, fermentacja
Monika Cioch-Skoneczny jest adiunktem w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z winiarstwem i browarnictwem. Specjalizuje się w mikrobiologii oraz procesach fermentacyjnych.

Monika Cioch-Skoneczny

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Specjalizacja: Mikrobiologia
Absolwent Technikum Przemysłu Browarniczego w Tychach. Absolwent Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznrgo Przemysły. Zdobyte doświadczenia w kilku browarach (w Tychcach, Gdańsku, Wiedniu, Krakowie, Kasztelan w Sierpcu), biurze projektowym przemysłu piwowarskiego, zakładach przemysłu napojowego. Obecnie Szef Produkcji Piwa w browarze Okocim.

Paweł Zych

Browar Okocim, Specjalizacja: Technologia Browarnicza
Patryk Gawron od 2013 roku jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku energetyka na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych chłodnictwo i klimatyzacja, realizowanych przez Politechnikę Poznańska. Swoją karierę rozpoczął jako monter instalacji przemysłowych oraz operator chłodni. Następnie w Grupie Żywiec S.A. piastował stanowisko Specjalisty ds. mediów, gdzie prócz sprawowania nadzoru nad eksploatacją i gospodarką remontową podległego obszaru, prowadził projekty optymalizacyjne zużycie energii i wody w Browarze w Warce. Aktualnie jako niezależny konsultant wspiera przedsiębiorstwa produkcyjne w branży FMCG w ich dążeniu do poprawy efektywności energetycznej.

Patryk Gawron

Patryk Gawron Consulting, Specjalizacja: Efektywność energetyczna
Mgr inż. biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej, absolwent I edycji studiów “Dyplomowany piwowar” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zawodowo piwowar od 2008 roku, doświadczenie zawodowe: główny piwowar w browarze Kaszubska Korona oraz Stary Browar Kościerzyna, pracował na instalacjach takich firm jak Kaspar-Schulz, BrauKon, Caspary, Czechbrewmasters, Minibrowary.pl Zainteresowany “prawdziwym piwem”, warzonym tylko przy użyciu wody, słodu, chmielu i drożdży, zafascynowany kulturami kveik oraz tradycyjnymi, norweskimi stylami warzenia piwa. Wielki entuzjasta polskich odmian chmielu. Członek “Wędrówek Wesołej Kompanii”, zajmuje się doradztwem w branży piwnej oraz pośrednictwem sprzedaży sprzętu piwowarskiego dla browarów.

Tomasz Patzer

 Specjalizacja: Inwestycje
Magister chemii, od 1996 roku w branży spożywczej. Specjalizacja: higiena instalacji produkcyjnych w przemyśle spożywczym.

Krzysztof Szarek

Kersia Group
Specjalizacja: Higiena w przemyśle spożywczym
Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista do spraw prawa alkoholowego, ekspert prawny Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Specjalizuje się w prawnych aspektach prowadzenia browarów oraz innej działalności związanej ze produkcją i sprzedażą piwa.

Dawid Siedlecki 

www.browarparagraf.com
Specjalizacja: Prawo
Dr Sławomir Dryja jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Z wykształcenia archeolog, prowadził szereg prac wykopaliskowych na terenie Krakowa. Autor opracowań z zakresu dziejów piwowarstwa, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Sławomir Dryja

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
Specjalizacja: historia piwowarstwa