9 czerwca, 2018

Zespół KSB

Lider zespołu, technologia browarnicza

dr hab. inż. Aleksander Poreda ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską w temacie „Oddziaływanie wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z licznymi browarami. Jest kierownikiem międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie słodownictwa i browarnictwa, realizowanych w ramach projektu European Joint Doctorate in Food Science (finansowanego ze środków programu Horyzont 2020).


Procesy fermentacji, bakterie kwasu mlekowego

mgr inż. Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie i prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie technologii produkcji piw kwaśnych.


Procesy warzelni, chmiel w piwowarstwie

mgr inż. Olga Szczepanik w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. Jej badania do pracy doktorskiej dotyczą wpływu zastosowanej metody chmielenia na skład chemiczny piwa.


Innowacje surowcowe, propagacja, sensoryka

mgr inż. Katarzyna Fulara w roku 2018 ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. „Ocena stłuszczenia wątroby u rocznych myszy ApoE/LDLr-/- poddanych restrykcjom kalorycznym”. W 2016 roku odbyła praktyki studenckie w firmie Olimp Labs w laboratorium mikrobiologicznym oraz chemicznym. W trakcie studiów uczestniczyła w 6-miesięcznej międzynarodowej wymianie studentów w Hiszpanii. W maju 2018 roku wzięła udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji „XIX Szkoła Technologii Fermentacji”, co zapoczątkowało jej przygodę z browarnictwem.

Obecnie Katarzyna odbywa staż naukowy w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy laboratoryjnej i poszerza wiedzę z zakresu browarnictwa. Obszar szczególnego zainteresowania to technologia piw bezalkoholowych.


Piwowar

mgr inż. Jonnas Trummer ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. Podczas studiów brał udział w wymianach międzynarodowych, w tym w Budapeszcie na Węgrzech oraz w Cork w Irlandii, gdzie napisał pracę magisterską na temat wpływu bakterii kwasu mlekowego na jakość słodu. Jest certyfikowanym sędzią piwnym. Po ukończeniu studiów w 2014 r. rozpoczął pracę w średniej wielkości niemieckim browarze, na stanowisku kontrolera jakości. W 2017 roku przeniósł się do Krakowa, jest jednym z doktorantów UR w Krakowie w ramach projektu European Joint Doctorate in Brewing Science. Obecnie pracuje jako główny piwowar w Browarze Górniczo-Hutniczym w Krakowie.


mgr inż. Jakub Ciaćma ukończył w 2016 roku studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia, a w 2018 magisterskie na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie. Pracę magisterską realizował w temacie „Możliwość zastosowania piołunu jako substytutu części chmielu w piwie”. Ma doświadczenie technologiczne po praktykach w Browarze Zamkowym w Cieszynie, pracy w browarze w Żywcu oraz prawie dwóch latach w krakowskim multitapie House of Beer, gdzie poznał dobrze rynek piw rzemieślniczych.

Obecnie Kuba jest barmanem w studenckim Klubie Buda UR Kraków, gdzie oprócz piw z Browaru Uniwersyteckiego URK dba o dostępność innych ciekawych piw rzemieślniczych. W ramach prac badawczych pełni rolę pomocnika piwowara w naszym browarze.


Marketing

mgr inż. Juan M Sarabia Gutiérrez łączy w sobie dwie natury: humanisty i inżyniera. Uzyskał tytuł magistra w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a Jego doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej i systemów podparte jest dyplomem uzyskanym na Monterrey Institute of Technology and Higher Education w Meksyku, skąd Juan pochodzi. Umiejętności z zakresu zarządzania projektami w wieku dziedzinach, np. kultura czy logistyka, pozwalają Juanowi na umiejętne prowadzenie spraw marketingowych projektów edukacyjnych, badawczo-rozwojowych czy kulturalnych.

W Krakowskiej Szkole Browarniczej Juan jest specjalistą ds. komunikacji i marketingu, promuje nasze aktywności w kraju oraz na rynku europejskim. Kraków traktuje jako swoje rodzinne miasto – od wielu lat pracuje również dla Poland In Your Pocket (miejskie przewodniki). Prywatnie wykazuje słabość do mocnej kawy, pikantnego jedzenia, piwa i sera.


Absolwenci praktyk

Simone Campo Dall’Orto, Włochy

During my time in Kraków, working in the KSB Team, I was mainly focusing on my master thesis side by side with Jonas Trummer. I was responsible for the functioning of the Atomic Absorption Spectrophotometer and carried out tasks related to wort and beer analysis.

Simone ukończył studia inżynierskie w dziedzinie Nauk o Żywności i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Udine (Włochy). Po semestrze studiowania we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ wrócił do Włoch, gdzie dołączył do stowarzyszenia Erasmus Student Network, by wspierać studentów zagranicznych studiujących w Udine. Rok później dostał możliwość odbycia stażu i realizacji pracy magisterskiej w temacie technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zakochał się w Polsce, jej tradycjach i jedzeniu.

Vivien Nagy, Węgry

 

Esben Due Yding, Dania

Marcus Pagenstecher, Niemcy