Hard Seltzer: Buzujący trend. Czy to trudna sprawa?

Sympozjum KSB "Brewing Ideas" | Kraków

4 września 2023

Złóż streszczenia

Aby podejść do tematu HARD SELTZER z szerszej perspektywy, sformułowaliśmy cztery sekcje tematyczne,  które obejmują cały cykl życia produktu:

  1. Pomysł na nowy produkt,
  2. Aktualne badania naukowe i rozwój produktu,
  3. Niezbędne surowce, wymagane wyposażenie, technologia wytwarzania
  4. Czas życia rynkowego.


Zainteresowanych dzieleniem się dotychczasową wiedzą i doświadczeniem na temat Hard Seltzerów serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Sympozjum. Jeśli chcesz zostać prelegentem na pierwszym sympozjum „Brewing Ideas” prześlij abstrakt do swojej prezentacji tutaj.

Do każdej z sekcji tematycznych zapraszamy szerokie grono zainteresowanych i doświadczonych, np. browary koncernowe i rzemieślnicze, firmy technologiczne, dostawców surowców jak i technologii, laboratoria, agencje handlowe i marketingowe, kancelarie prawne, lobbystów, agencje rządowe oraz oczywiście całą społeczność akademicką i naukową.

Innowacja

Idea produktu

Co to jest hard seltzer?

Dlaczego zyskują na popularności?

Jaka jest demografia konsumentów HS?

Jakie trendy rynkowe stoją za pomysłem na ten produkt?

Nauka & badania

Analiza produktu

Hard seltzer vs. piwo

Badania naukowe dotyczące surowców, fermentacji i stabilności hard seltzerów.

Technologia

Rozwój produktu

Surowce i proces technologiczny.
Jak się produkuje HS?
Czy browar zapewnia odpowiednią technologię powstawania HS?

Jak wygląda kontrola jakości HS?

Prawo & marketing

Produkt na rynku

Regulacje prawne dotyczące HS na rynku polskim i globalnym.
Aspekty marketingu i oznaczania produktu
.
Czy HS są łatwiejsze do wprowadzenia na rynek niż piwa?

Rentowność produktu .