“Woda w browarnictwie” – nowa edycja szkoleń piwowarskich 2021-2022!

logo woda w browarnictwie szkolenie

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią ponownie uruchomiliśmy długo wyczekiwane otwarte szkolenia piwowarskie, pierwsze szkolenie dotyczyło tematu: woda w browarnictwie.

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne w ciągu minionych kilkunastu miesięcy realizowaliśmy szkolenia w formie zdalnej. Wiemy, że nasi klienci czekali na ponowną możliwość osobistych spotkań, wymiany doświadczeń oraz degustacji piw po zakończonych zajęciach. Działalność edukacyjna Krakowskiej Szkoły Browarniczej rusza więc znowu z pełną mocą, i w roku akademickim 2021/2022 planujemy realizować jedno szkolenie w każdym miesiącu.

Nasz cykl otwartych szkoleń piwowarskich rozpoczęliśmy od tematu, który zawsze budzi duże zainteresowanie czyli “Woda w browarnictwie”. W trakcie tego jednodniowego szkolenia przedstawiliśmy uczestnikom zasady doboru metody korekty składu wody, w zależności od stylu piwa, wykorzystany słodów i jakości wody technologicznej. Przybliżyliśmy pojęcia związane z oceną jakości wody takie jak alkaliczność ogólna i resztkowa, twardość przemijająca i nieprzemijająca. Omówiliśmy jak i dlaczego dobrać stosunek siarczanów do chlorków, oraz jaki kwas i w jakiej ilości dobrać do zakwaszenia wody. Ale przede wszystkim – ocenialiśmy czy zakwaszać wodę do zacierania, lub wysładzania.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom piwowarów podczas szkoleń prezentujemy krótkie i przydatne techniki analityczne. Na szkoleniu dotyczącym wody zaprezentowaliśmy metodę oznaczania zasadowości ogólnej – jednego z kluczowych parametrów wody. Znając alkaliczność ogólną można obliczyć alkaliczność resztkową, dawkę kwasu potrzebnego do regulacji pH wody, itp.

Dziękujemy uczestnikom za udział w szkoleniu, przywiezienie swojej wody do analizy oraz konstruktywne dyskusje.

Link do przepisów regulujących wymagania wobec wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf 

W celu zapoznania się z pełną ofertą szkoleń piwowarskich zapraszamy na stronę https://ksb.edu.pl/szkolenia/