01/01/2021

propagacja

Warunki współpracy

PROPAGACJA

1. Zamówienie na dostawę biomasy drożdży lub bakterii składane jest za pomocą poniższego formularza
2. Po złożeniu zamówienia KSB kontaktuje się z Zamawiającym i dopiero po uzgodnieniu i potwierdzeniu terminu i warunków dostawy rozpoczyna się proces propagacji
3. Przed rozpoczęciem propagacji ustala się ilość brzeczki do namnażania drożdży (objętość propagacji)
4. Czysta kultura dostarczana jest przez Zamawiającego (chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej)
5. ...?
 
ODPOWIEDZIALNOŚC W PRZYPADKU USZKODZENIA PRZESYŁKI
- paczka z gęstwą drożdżową zawiera opakowanie szklane
- prosimy otworzyć paczkę przy kurierze i sprawdzić w obecności kuriera stan opakowań szklanych
- jeśli uległo uszkodzeniu konieczne jest spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera w dniu doręczenia
- TYLKO na podstawie protokołu szkody rozpatrywane są reklamacje uszkodzeń w transporcie
- zaniechanie sprawdzenia stanu opakowań w obecności kuriera skutkuje przejęciem odpowiedzialności za powstałe szkody przez Zamawiającego (nie będzie możliwości odzyskania kaucji opakowanie ani należności za drożdże
- sporządzenie protokołu w obecności kuriera oznacza, że my zajmujemy się reklamacją u przewoźnika, a Zamawiający odzyskuje kaucję i zwrot kosztów zakupu biomasy
- warunkiem jest przesłanie skanu lub zdjęcia protokołu szkody na adres info@ksb.edu.pl
 
Zwroty za uszkodzenia w transporcie są realizowane w ciągu 7 dni roboczych.

Akceptuję! Chcę złożyć zapytanie o propagację.