Październik 9, 2018

Nasi Wykładowcy

Aleksander Poreda jest absolwentem technologii żywności (mgr inż., rok 2000), stopień doktora uzyskał w roku 2006 na podstawie pracy na temat “Oddziaływanie wybranych jonów metali na przebieg fermentacji brzeczki piwnej”. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu technologii browarniczej. Jest liderem zespołu Krakowskiej Szkoły Browarniczej, inicjatorem wielu inicjatyw edukacyjnych takich jak studia podyplomowe z zakresu browarnictwa (2016), międzynarodowych studiów doktoranckich (2016) oraz studiów inżynierskich z browarnictwa (2017) – wszystkie projekty realizowane są w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Aleksander Poreda

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: browarnictwo
dr inż. Marek Zdaniewicz ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie w roku 2009. Badania do pracy magisterskiej i doktorskiej realizował w browarze w Żywcu, gdzie zajmował się tematem stabilności piwa, a następnie intensyfikacją procesu fermentacji przy użyciu głowicy rotacyjnej, w roku 2014 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora. Odbył staże naukowo-badawcze: w KU Leuven, Belgia oraz Stanford University, California, USA. Jest absolwentem studiów podyplomowych pt.: „Agroecology”.

Marek Zdaniewicz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: Technologia/analityka browarnicza
Magister chemii, od 1996 roku w branży spożywczej. Specjalizacja: higiena instalacji produkcyjnych w przemyśle spożywczym.

Krzysztof Szarek

Specjalizacja: Higiena w przemyśle spożywczym
Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista do spraw prawa alkoholowego, ekspert prawny Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Specjalizuje się w prawnych aspektach prowadzenia browarów oraz innej działalności związanej ze produkcją i sprzedażą piwa.

Dawid Siedlecki 

Specjalizacja: Prawo
Dr Sławomir Dryja jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Z wykształcenia archeolog, prowadził szereg prac wykopaliskowych na terenie Krakowa. Autor opracowań z zakresu dziejów piwowarstwa, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Sławomir Dryja

Specjalizacja: historia piwowarstwa
Absolwent Technikum Przemysłu Browarniczego w Tychach. Absolwent Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznrgo Przemysły. Zdobyte doświadczenia w kilku browarach (w Tychcach, Gdańsku, Wiedniu, Krakowie, Kasztelan w Sierpcu), biurze projektowym przemysłu piwowarskiego, zakładach przemysłu napojowego. Obecnie Szef Produkcji Piwa w browarze Okocim.

Paweł Zych

Browar Okocim. Specjalizacja: Technologia Browarnicza
W roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Od października 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie. W swoich badaniach do pracy doktorskiej zajmuje się szeroko pojętym procesem chmielenia na zimno (tzw. Dry hopping) przy użyciu polskich odmian chmielu.

Olga Szczepanik

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: Procesy warzelni
Mgr inż. biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej, absolwent I edycji studiów “Dyplomowany piwowar” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zawodowo piwowar od 2008 roku, doświadczenie zawodowe: główny piwowar w browarze Kaszubska Korona oraz Stary Browar Kościerzyna, pracował na instalacjach takich firm jak Kaspar-Schulz, BrauKon, Caspary, Czechbrewmasters, Minibrowary.pl Zainteresowany “prawdziwym piwem”, warzonym tylko przy użyciu wody, słodu, chmielu i drożdży, zafascynowany kulturami kveik oraz tradycyjnymi, norweskimi stylami warzenia piwa. Wielki entuzjasta polskich odmian chmielu. Członek “Wędrówek Wesołej Kompanii”, zajmuje się doradztwem w branży piwnej oraz pośrednictwem sprzedaży sprzętu piwowarskiego dla browarów.

Tomasz Patzer

 Specjalizacja: Inwestycje w browarnictwie
Monika Cioch-Skoneczny jest adiunktem w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z winiarstwem i browarnictwem. Specjalizuje się w mikrobiologii oraz procesach fermentacyjnych.

Monika Cioch-Skoneczny

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: Mikrobiologia
mgr inż Technologii Żywności i żywienia człowieka. Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, Wydział Technologi Żywności, rocznik 1994. W przemyśle piwowarskim od roku 1993, browary: Ciechanów, Gdańsk, Warszawa. Twórca części piwowarskiej Bierhalle. Od 2014 roku konsultuje budowę i otwieranie małych i średnich browarów. Laureat plebiscytu “Złoty inżynier” Przeglądu Technicznego. Otrzymał tytuł “Złoty Chmiel” Bractwa Piwnego w 2015 roku. Zdobywca … kilku medali …. w różnych konkursach piwnych.

Krzysztof Ozdarski

 Specjalizacja: Browarnictwo
Doktorantka na Wydziale Technologii Żywności, prowadzi badania ukierunkowane na opracowaniu technologii produkcji piw kwaśnych.

Aneta Ciosek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Specjalizacja: Mikrobiologia, bakterie kwasu mlekowego, propagacja